Změny v rybolovu na Otavě 8A od roku 2020

Územní svaz ČRS Plzeň zveřejnil 13.3.2019 nečekanou novinku, která se týká všech muškařů, kteří se věnují svému koníčku na horní Otavě.

Dne 5. 3. 2019 se ve Vimperku uskutečnilo jednání zástupců Západočeského územního svazu se zástupci Národního parku Šumava. Předmětem této schůzky bylo předjednání návrhu nového vymezení zón a klidového území NP Šumava.  Nové vymezení zón a klidového území se dotkne také rybářů, a to zejména těch, kteří loví na umělou mušku na rybářském revíru 433 901 Otava 8A.

Jedná se o horní úsek řeky Otavy od mostu v Rejštejně až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily. Z důvodu požadavku NP Šumava o rozšíření klidového území NP bylo dohodnuto následné kompromisní řešení. Spodní úsek řeky Otavy od mostu v Rejštejně, v délce přibližně jedné třetiny současné celkové délky rybářského revíru, bude ponechán v zóně soustředěné péče a na tomto úseku bude nadále možnost provozovat výkon rybářského práva za stávajících podmínek. Zbylé dvě třetiny toku Otavy budou zařazeny do zóny přírodní a tento úsek toku bude vyhlášen jako chráněná rybí oblast, na které bude od roku 2020 zakázán výkon rybářského práva, stejně jako všechny ostatní aktivity spojené s rybářským hospodařením.

Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2018 navštívilo pstruhový rybářský revír 433 901 Otava 8A  celkově 61 držitelů členských povolenek, kteří zaznamenali  dohromady 151 docházek a ulovili na uvedeném rybářském revíru 12 kusů pstruha potočního, 6 kusů pstruha duhového a 2 kusy sivena amerického. 

Zdroj: www.crsplzen.cz

Na této informaci je zarážející, že se jednání s NPŠ nezúčastnil žádný zástupce z hospodařící MO ČRS Sušice 1, ani o tomto jednání nikdo nevěděl. V ČRS není dobrá situace, když se „jedná o nás bez nás“, i když podle stanov ČRS je zřejmě vše formálně v pořádku. Na podobném jednání ohledně Vltavy 33 byli pozváni zástupci dotčených jihočeských MO ČRS a jejich vyjednávací pozice byla naprosto odlišná než pozice dvou zástupců ÚS ČRS Plzeň (jednatel  p. Martin Bílý, hospodář p. Jaroslav Vogl). Podle výsledku jednání se lze domnívat, že uvedení funkcionáři ÚS ČRS Plzeň zřejmě neměli argumentaci k hájení zájmů muškařů.

Pokud návrh nové zonace v NP Šumava  bude schválen, tak k jeho přehodnocení může dojít až v roce 2035. Pak mají muškaři na Otavě 8A dalších 15 let smůlu.

Dle informací z NPŠ se od roku 2020 nebudou vydávat povolenky na revíry Křemelná, Studená Vltava a Teplá Vltava 35. Letos na revírech NPŠ muškaříme zřejmě naposledy.

Odkazy:
Návrh nové zonace v Národním Parku Šumava
Klidová území v NP Šumava